Sanda hållplats, anhalt längs Klinte–Roma järnväg

1898 uppfördes stationshuset eller banvaktarstugan, som den heter. Den är en av flera likadana byggnader längs sträckningen Klinte–Roma. Förutom ändstationerna i Klinte och Roma fanns, räknat från Klinte, en lastplats vid Varbos i Sanda, banvaktarstugor vid Botvide i Sanda (där Gullin-museet ligger idag), vid Tjuls i Eskelhem, vid Skogs i Mästerby, vid Bander i Mästerby, i Hogrän, vid Isums i Atlingbo samt en lastplats vid Stenstu i Björke.

Banvaktarstugan hade två funktioner. Dels fungerade den som väntsal med en reception för biljettförsäljning, in- och utlämning av gods mm, men också som bostad för den personal med familj, som bemannade hållplatsen.Väntsalen och receptionen är i stora drag bevarade som det såg ut under järnvägsepoken. Bostadsdelen bestod ursprungligen av ett rum och kök samt en tvättstuga. Det var också så miljön såg ut när Lars Gullin växte upp under 1920- och 30-talen. Lars Gullins far, Viktor Gullin, var anställd som banvaktsföreståndare och det är också troligt att hans mor Ninni Engström var anställd som platsvakt. Viktor med ansvar för banvaktarsysslorna och Ninni med ansvar för biljettförsäljning. Det var vanligt att man anställde kvinnor som platsvakter då deras löner var lägre. I vissa fall fanns även stationskarlar anställda.

1950 gjordes en renovering av stationshuset, då tvättstugan gjordes om till bostadsrum, köket moderniserades och väggar och dörrblad kläddes in med masonitskivor. Tvättstugan flyttades ut i ett uthus.

I samband med att EFS köpte stationen 1959 gjordes den om till ett missionshus. Rummet slogs samman med en ny tillbyggnad mot söder, så att man fick en stor öppen gudstjänstlokal (idag utställningslokal om Lars Gullin).

Copyright Gullingruppen 2018

Museets öppettider (1 juni till 1 september): kl. 10:00–18:00

Övrig tid: Gunnel Wallin: 070-291 13 83  eller e-posta ge.wallin55@gmail.com